2011. június 27.

Huszonhatodik hét: Kolossé 2:21-23

21 "Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!" 
22 Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. 
23 Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet.

2011. június 26.

Ki véd meg saját magamtól?

"Gondolkoztál valaha azon, Jézus miért kettesével küldte ki tanítványait, és nem egyenként? Azért, mert ha a megfelelő ember bástyaként mellettünk áll, azzal támogatást, biztatást és védelmet kapunk. Mi ellen védenek? Saját magunk ellen! Ha komolyan gondolod, hogy győzelmes életet akarsz élni, akkor az elszámoltathatóság olyan lépés, melyre hajlandónak kell lenned. Nos, te ki által vagy elszámoltatható?"

Forrás: Mai Ige Archívum

2011. június 20.

Huszonötödik hét: Kolossé 2:19-20

19 de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel.
20 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

a folyt: mert nem ragaszkodnak a Főhöz. Ennyi.
Uram taníts meg ragaszkodni!!!!

2011. június 13.

Huszonnegyedik hét: Kolossé 2:17-18

17 Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. 
18 Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik,

hupsz! Pál is ismerte az álkeresztyéneket. Óv tőlük. Veszélyt jelentenek ránk nézve - elvehetik a jutalmunkat, eltéríthetnek a jutalomért való futástól...
A jövő héten kiderül mi is az ő legfőbb hibájuk, mitől is álkeresztyének...

2011. június 12.

Mai üzenet

Bob Gass mai gondolatai olyanok, amiket még gyakran szeretnék olvasni, amin még többször el kell elmélkednem. Idemásolom hát magamnak.

Megtörettetés

„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod…” (Máté 6:10)
A megtörettetéssel Istennek nem az a szándéka, hogy lerombolja a te akaratodat, hanem az, hogy új irányt adjon neki, nem akar megfosztani az önértékelésedtől, csak megláttatja veled, hogy Ő az értéked forrása. Gedeon háromszáz harcosának össze kellett törnie a cserépfazekakat, így sebezhetőkké váltak, de ezután láthatóvá vált az edényekben lévő fény, és az ellenség megfutamodott (ld. Bírák 7. rész). 
Elizeusnak össze kellett törnie az ökrök jármát, amely pedig megélhetését jelentette, mielőtt alkalmassá vált volna arra, hogy megkapja a kétszeres részt Isten Lelkéből (1Királyok 19:19-21). 
Máriának fel kellett törnie az alabástrom tartót, amely hozományát jelképezte és a házasságra vonatkozó reményeit, azért, hogy elnyerje Krisztus legnagyobb elismerését (Márk 14:3-9). (Ez új info számomra. Ütős info.)
A megtörettetésnek ára van, fokozatosan történik.  
1. lépcsőfok: Bűnbánat. A Betsabéval történt ügy után Dávid így imádkozott: „Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat…” (Zsoltárok 51:19).  
2. lépcsőfok: Fegyelem. „…megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre” (1Korinthus 9:27). (Auch!) 
3. lépcsőfok: Intimitás. Szeretsz imádkozni és szereted Isten Igéjét, mert ezek által vagy Istennel kapcsolatban. De harcolnod kell a figyelemelterelések ellen, hogy egy bensőséges helyet találj, és harcolnod kell a benned lévő testiesség ellen, akkor is, amikor a „belső szobádban” tartózkodsz. (És tényleg!)  
A megtörettetés igazi lényege, hogy alárendeled magad Isten irányításának. Dick Rasanen írja: „Kedves Isten, olyan könnyen próbálkozom azzal, hogy én legyek a főnök. Túl fájdalmas azonban rájönnöm arra, hogy nem én irányítok mindent. Segíts, hogy amikor azt mondom: "én csak itt dolgozom", tudjam, hogy ez a hitvallásom, nem pedig a felelősségem elhárítása.

2011. június 9.

Imanapló

Néhány héttel ezelőtt "botlottam bele" egy olyan imanapló-szerkezetbe, amilyennel korábban még nem találkoztam, de hetek óta használom, és nagyon építőnek találom. Eddig ezt sikerül legkövetkezetesebben alkalmazni, leginkább személyre szabni, és a legátfogóbb, amit valaha próbáltam.
Próbáltam már többet is, mert vizuális típus lévén gyakran elfelejtem azt, amit nem látok, de minimum nem szorul perifériás látáson belül, így egy-egy imatémát, imakérést is hajlamos vagyok elfelejteni. Az imanaplók rendszerint segítenek kicsit tudatosabban és koncentráltabban imádkozni. Ez a legutóbbi, amit kipróbáltam és amit megtartok, mindenképp. 
A lényege, hogy a hét minden napja kap egy-egy témakört, és aznap az a téma konkrét és részletes, így remélhetőleg nem marad ki semmi. 
A témaköröket úgy szabtam személyre, hogy felsoroltam az imatémákat, amelyekért rendszeresen imádkozom, azután összevonásokkal igyekeztem hétre szűkíteni a kört, és azt a hét napjaihoz illeszteni.
Egy füzetet felosztattam hét egyelőre részre és minden napnak készítettem színes kis fülecskéket, amelyeket a hét rész első lapjaihoz ragasztottam széles celluxszal. Így minden nap könnyedén ki tudom nyitni a füzetet az aktuális helyen és témánál. (Fotókat nem készítettem, nem is szeretnék, hogy mindenki maga gondolhassa tovább és szabhassa egyedire a saját imanaplóját. :) )
Az én témáim közül néhány, gondolatébresztőnek:
- férjem, családunk
- otthonunk
- gyerekeink
- tanulás-oo
- barátok
- blogolvasók
- lelki életem
- szolgálat
- 7 ember, akik megtéréséért imádkozom
- szomszédok, lakóhelyünk
- gyülekezetünk, közösségünk, pásztorunk
- bűnvallás
- adakozás
- anyagi, fizikai szükségleteink
- munka, vállalkozás
Kb. ezeket szedtem 7 csokorba és rendeltem hozzá egy-egy naphoz.
A füzet első oldalára egy igeszakaszt másoltam, amely az imádságról szól. Minden nap első oldalára szintén másoltam a témákhoz kapcsolódó igeverseket, amelyek segítenek konkrét és céltudatos imák megfogalmazásában.
Ezután már csak minden nap előveszem és röviden lejegyzem az aktuális imát - a témához kapcsolódó hálát, kérést, bűnbánatot. Az imameghallgatásokat is jelölöm. Így válik igazán életszerű naplóvá, valóban segítő eszközzé az imádkozásban.
Alkalmi és különleges imakéréseket, amelyek nem várhatnak, nem témába illeszthetők, egy post-iton "cipelem" magammal napról napra, és azokért minden nap imádkozom.
Rendkívül sokat fejlődött, rendszereződött az imaéletem mióta ezt a fajta naplót használni kezdtem, sokkal konkrétabb és átfogóbb, sokkal kevesebb dolgot felejtek el és hagyok ki. Az imaéletem fejlődése pedig a lelki életem fejlődésére is kihatással van - kölcsönhatásban vannak. :)
Csak ajánlani tudom, hogy mindenki kezdje el valahol és alakítsa, szabja személyesre, amíg csak teljesen össze nem illenek: ő és az imanaplója. ;)

2011. június 6.

Huszonharmadik hét: Kolossé 2:15-16

15 Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
16 Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.


Egyszerű újfordítás szerint:
15 Isten a szellemi fejedelmeket és uralkodókat Krisztus Keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor felvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér a foglyait. 
16 Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit esztek, vagy isztok, vagy a zsidó vallási ünnepekkel kapcsolatban. Ilyenek például az Újhold ünnepe, vagy a Szombat ünnepe.

2011. június 2.

Huszonkettedik hét: Kolossé 2:13-14

Eheti:

13 És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. 
14 Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.

Ebben van a mi szabadságunk! Nem a szabad akaratunkban, amely változik, mint a szélirány...

2011. június 1.

Huszonegyedik hét: Kolossé 2:11-12

Ez volt május 22-29 között:

11 Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által.
12 A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.