2011. szeptember 26.

Harminckilencedik hét: Kolossé 3:23-25

23Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek,  
24tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. 
25Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás.

2011. szeptember 19.

Harmincnyolcadik hét: Kolossé 3:21-22

21Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek.  
22Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat.

2011. szeptember 12.

36-37.hét: Kolossé 3:17-20

17Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.  
18Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.  
19Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.  
20Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.