2011. január 31.

Hit ma...

A mai emészteni való - és én érdekes módon nem a gyülekezetre vetítve gondolkodtam el ezeken. Sokkal inkább, hogy nem jellemzők-e rám is ezek az attitűdök.

Ha hajlandó vagy megfizetni az árat
 „Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem…” (Jelenések 3:19)

A végidők gyülekezetének címezve Jézus így szólt: „ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!” (Jelenések 3:17-19) 

Ezek kemény szavak! Miért mondana nekünk ilyet Krisztus? 
a) Mert ahelyett, hogy hinnénk az Újszövetség Istenében, azt mondjuk, hogy Isten nem tesz már csodákat. 
b) Mert megtűrtük a megosztottságot a felekezeti hűség nevében. 
c) Mert azt tanítottuk, hogy a kereszténység leginkább a lemondásról szól. Így elvesztettük örömünket, mert a Krisztussal való bensőséges kapcsolat nem érhető el színészkedéssel. 
d) Mert sok vezetőnk többé már nem példája a szolgáló lelkületnek, és elfelejtették, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábait, és szamárháton közlekedett. 
e) Mert ahelyett, hogy anyagi javainkat arra fordítanánk, hogy elérjük vele a világot Krisztus számára, és gondoskodnánk a szegényekről, csak megszerezzük magunknak és felvágunk vele. 
f) Mert kiakadunk azon, ha valaki kortárs módszereket alkalmaz a fiatal generáció elérésére, és ahelyett, hogy bekapcsolódnánk a kultúrába, elzárkózunk előle. 
g) Mert szeretnénk kibújni a „munkálkodjatok, amíg eljövök” parancsa alól. Regényeket olvasunk az elragadtatásról, miközben imádkoznunk kellene azokért, akik a mártíromság határán élnek. Miért nincs olyan hitünk, mint nekik? Lehetne – ha hajlandóak lennénk megfizetni az árát! 

A két kiemelt mondat különösen foglalkoztat. Hol a határ a mai kultúrába való evangélizáló célzatú bekapcsolódás és a világba való belesimulás között. Meglátásom szerint pengeél. És egyik ürügy lehet a másiknak, ha az ember nem őszinte és odaszánt.
A másik, hogy mennyire igaz itt is az instant életmód: hiszek. De azonnal oldódó legyen. Nem vagyunk hajlandók megfizetni az árát. Azt szeretnénk, ha ingyen lenne, de legalábbis occsóért. Nos, sem nem ingyenes, sem nem occsó. De ajándék. A valódi árat nem mi fizetjük meg... de mi még azt az aprópénzt is sajnáljuk, amit hozzá kéne tennünk, hogy a magunkénak érezhessük... hmm...

Ötödik hét: Kolossé 1:9-10

9 Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén,
10 hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.

Pál és Timóteus nem szűnnek meg imádkozni és könyörögni, hogy a kolossébeliek - minden szellemi bölcsességben és ismeretben  - megismerhessék Isten akaratát:
- az Ő akarata megismerhető.
- lelki/szellemi (pneumatikosz) bölcsesség és megértés által
- ezt kérni kell

Ha birtokában vagyunk Isten akarata ismeretének, lehetségessé válik
- az Úrhoz méltóan élni
- teljesen az Ő tetszésére élni
- jó cselekedetekkel gyümölcsöt teremni
- Isten ismeretében növekedni.
A 9.versben említett feltételek teljesülése esetén.

Tehát: lehet az Úrhoz méltóan élni, jót tenni, gyümölcsöt teremni, Isten ismeretében növekedni. Ha megismerjük Isten akaratát. Isten akaratának megismerése pedig az Ő bölcsességének megismerése és megértése által lehetséges. 

Amin elgondolkodtam:  
Az ő tetszésére élek? De legalábbis: törekszem erre? Tudom, mit kell tennem érte?
Hogyan állok az Ő bölcsességének megismerésével és megértésével? Eljutottam már általa Isten akarata megismerésére? Vagy legalább ebbe az irányba haladok? Kérem?
Ki az én Pálom és Timóteusom, aki szüntelenül imádkozik és könyörög értem, hogy megismerjem Isten akaratát?
De még inkább: én kinek vagyok Pálja - kiért imádkozom, hogy megismerje az Ő akaratát?

2011. január 26.

Bibliatanulmányozó eszközök

Egy nagyon kedves olvasóm arra kért, áruljam el milyen eszközöket használok a Bibliatanulmányozáshoz.  Nem sokat, és most ezt a néhányat megpróbálom röviden összefoglalni.
- Előszöris Bibliát. A Kálvin Kiadó új fordítású Bibliáját használom magyarázó jegyzetekkel. (A link a legolcsóbb beszerzési árra mutat.)
Ezzel kapcsolatban van néhány észrevételem. A magyarázatok egy német magyarázatos Bibliából kerültek lefordításra, és bár protestáns Biblia, a magyarázatok közt számos utalás található az apokrif iratokra. A magyarázatok a Biblia szövege közé beékeltek, apróbb betűvel nyomva. Számos egyéb kereszthivatkozást is tartalmaznak a magyarázat nélküli Bibliához képest, és sok hasznos háttér-információval szolgálnak. A végén található tárgyi magyarázatok is jó, hogy kéznél vannak és nem kell lexikonok után szaladni. Ami talán legzavaróbb számomra benne, hogy nagyon gyakran "alacsonyítja le" az Igét közönséges történelmi forrássá. Egy-egy bevezetőt olvasva az az érzésem, hogy egy történelem-irodalom tankönyvet olvasok, ami hol tényeken, hol  feltételezéseken alapul, de nagyon ritkán érzem azt, hogy ISTEN IGÉJÉT tartom a kezemben. Ezen túl találtam benne olyan magyarázatot is, amit egyszerűen csak áthúztam... de olyat is, amit alá. Nem tökéletes, de összességében nagyon hasznos és gondolkodásra ösztönöz.
Amitől azonban más, mint a korábbi Bibliáim, hogy szisztematikus kiemeléseket teszek benne és nagy terjedelmű jegyzeteket is írok bele. Vagyis első ránézésre nagyon színes és krikszkrakszos. De én szeretem, hogy egy helyen látom a dolgokat. A külön jegyzetfüzet számomra fele annyira nem hatékony, mint a teleírt Biblia. Nem, ezt nem érzem  szentségtörésnek. :) Viszont annál építőbbnek. Gyülekezetbe nem ezt a Bibliát viszem magammal, mert ott ritkán készítek jegyzeteket, de kisebb csoportos beszélgetésekre igen. Ott nagyon hasznos, hogy látom a magyarázatokat, a saját korábbi jegyzeteimet vagy akár ott helyben írhatok bele újat is.
(A jelölési rendszerem egy külön posztot megér, most nem megyek bele.)
- Más fordítások. Ehhez legegyszerűbb valamilyen Bibliaolvasó szoftvert használni. Egy időben az e-sword-ot használtam, azután kipróbáltam a theWord - öt, és végül ez utóbbinál maradtam. Mindkettő elérhető magyar nyelven, sőt számos magyar kiegészítő modul telepíthető hozzájuk. Mindkét program telepítése igényel némi számítógépes és/vagy angol nyelv ismeretet, de ha egyszer telepítve van, használata egyszerű és könnyű. Az én programomban egyelőre telepítve van 3 magyar nyelvű fordítás (új-, Károli, és Vida) és 2 angol nyelvű (KJV és NET), ezen felül egy eredeti nyelvű Ószövetség és egy eredeti nyelvű Újszövetség. Bár sem görögül, sem héberül nem tudok, a hozzájuk tartozó jegyzetek és szómagyarázatok gyakran segítenek. Kifejezetten előny, hogy a különböző fordítások párhuzamosan megjeleníthetők egy képernyőn. Készíthetők saját jegyzetek, de olyan modulok is telepíthetők, amelyek a háttér-információk beszerzésében hasznosak. Pl. Ószövetség kronológia, Újszövetségi fogalmi szótár, görög és héber szótár (angol magyarázatokkal), zsidó ünnepek és még sok más. Akit kicsit is érdekel a Biblia és a hozzá kapcsolódó tudományok, tanulmányok, valódi kincses bányára találhat ezeknek a szoftvereknek a segítségével. Ingyen letölthetők és telepíthetők pl. innen. (Nekem is itt az ideje az aktuális az újdonságokat feltérképezni. :) )
- Van egy nagyon hasznos oldal, amit sokat használok, különösen témák tanulmányozásához. Ez egy görög lexikon. Angol nyelvű, de valójában angol tudás nélkül is igen hasznos. A vizsgált görög szóra keresve a szómagyarázat után kilistázza nekünk az összes olyan igehelyet, amelyben az eredeti görög szó szerepel. Innentől kezdve már csak össze kell vetnünk ezeket és máris közelebb jutottunk a megértéshez. A szómagyarázatokhoz számomra nélkülözhetetlen kis eszköz.
- Ezeken túl a tolltartóm. Tollal, ceruzával, radírral és 5 különböző színű kiemelő tollal. Ezek nélkül éppúgy nem tudok leülni Bibliát tanulmányozni, mint Biblia nélkül. :)

Természetesen ezek önmagukban egyik sem és együtt sem hozza magával a megértést, de nagyon hasznos eszközök és nagyon hálás vagyok értük. A megértést azonban a Lélek adja... csupán kérni kell. 

Írok majd még a kiemelési szisztémáról, amit használok a Bibliámban és arról is, hogyan közelítek az Igéhez ezeknek az eszközöknek a segítségével.


2011. január 24.

Negyedik hét: Kolossé 1:7-8

Január 23-30
7 Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. 
8 Ő hozta nekünk a jó hírt a Lélektől kapott szeretetetekről.

Mit tudunk Epafrászról?
Jelentős szerepe volt a kolosséi gyülekezetben:
- a megtanulandó versek szerint a kolossébeliek tanítója és a jó hír vivője Pálnak a kolossébeli testvérekről. (4.v.)
- Kol. 4:12 szintén ezt erősíti meg: "Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata."
- Filemon 23. szerint Pál fogolytársa Krisztusért. Talán a levél írása idején is. (vö: Kol.4:12)

Tehát Krisztus Jézus szolgája, akinek szolgálati területe a kolosséi gyülekezetben volt. Maga is üldöztetéseket szenvedett Krisztusért.(Fil.23.) Kolossé gyülekezetét a szívén viselte: amíg ott volt, gondoskodott róla, hogy tiszta tanítást kapjanak (7.v.), amikor pedig elhagyta Kolossét, jó hírét vitte mindenfelé (8.v.), Pálnak is - a levél későbbi részeiben tárgyalt témákból kitűnik azonban, hogy elfogulatlanul tette mindezt és a gyülekezet problémáit, tévedéseit sem rejtette véka alá Pál apostol előtt. Ezenfelül imádságban is hordozza a kolossébelieket. (4:12.) Amit Pál szembetűnően hangsúlyoz vele kapcsolatban, hogy Epafrász "szeretett" szolgatárs, és Krisztushoz szolga. 
A 8.v. visszautal a 4.v.-ben már említett szeretetre, amely a szentek/hittársak iránt él a kolossébeliekben. Itt azt is megtudhatjuk, hogy ennek a szeretetnek híre Epafrászon keresztül jutott  el Pálhoz, és ez a szeretetet a Lélekben/Lélek szerint való...

Kérdések:
- Van-e bennem Epafrászéhoz hasonló szolgáló és imádkozó lelkület, hűség?
- Milyen hírét viszem testvéreimnek, gyülekezetemnek?
- Velem kapcsolatban az a hír, hogy Lélek szerint való szeretet van bennem?

2011. január 23.

Kolossé-füzet

Bár senki nem jelezte igényét, gondoltam mindenki számára elérhetővé teszem a Kolossé-tanuláshoz készült segédanyagot. Az oldal tetején a jobb oldali sávban megtaláljátok a linkjét. 18 oldal, érdemes kinyomtatni, és elkészíteni belőle a füzetecskét. Motivál a tanulásban. :)
Ez az újfordítás szerint tanulóknak segíthet, de igény esetén készítek egy Károlit is - külön kérésre!

Tipp: A fedlap a végére került. Ha nem egyben nyomtatod, az utolsó oldalt akkor is először nyomtasd.

2011. január 17.

Harmadik hét: Kolossé 1:5-6

Január 16-23
5 Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. 
6 Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét.

Ezeknek a verseknek a megértéséhez vissza kell nyúlnunk a görög eredetihez ill. más magyar fordításokhoz. Ez az egyetlen magyar fordítás, amely ezeket a verseket ilyen élesen leválasztja a 3-4. versekről, amelyekkel  azonban a görög eredetiben szoros összefüggésben van. A görög eredetiben a 3-8.versek egyetlen hosszú mondat. 

A Károliban a 4-5. vers így hangzik: 
4 Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok, 
5 A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom:

A Vida-fordítás szerint:
4 hallottuk hithűségeteket Krisztus Jézusban és a szeretetet, amelyet minden szentek iránt tanúsítotok, 
5 az egekben félretett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az örömhír való(igaz)ságának Igéjében,

Tehát a 4. versben említett hit és szeretet oka és alapja az a mennyekben félretett reménység, amely az evangélium megismeréséből származik. Ez a reménység nem egy külön hálaok Pál számára, ahogyan a memorizált fordítás indikálja. 
Hitünk és szeretetünk tehát abból a reménységből táplálkozik, hogy részünk lesz a mennyekben. Ha nincs bennünk ez a reménység, a hitünknek és szeretetünknek sincs alapja. Ergo nem létezik.
A Kolossébeliek egyértelműen nagy reménységet tápláltak a menny felé, és hitük és egymás iránti szeretetük így lehetett olyan mély, hogy híre Pálhoz is eljusson. (4.v.)

Aprónak tűnő, ám annál fontosabb kijelentés Pál részéről még ebben a mondatrészben, hogy az evangélium az igazság beszéde. Ebben minden fordítás egyetért a görög eredetivel. 
A 6.vers erről az evangéliumról, az igazság beszédéről szól,
- amely eljutott Kolosséba is
- amely gyümölcsöt terem ott, ahova eljut, így Kolosséban is
- amely abban a pillanatban elkezd gyümölcsöt teremni, hogy valaki meghallja és a kegyelmet megismeri/elfogadja (Mk. 4:8, Jn.15:16)

Ez vajon az a gyümölcs, amiről a Gal.5:22 beszél? Szerinted? Miért?

Csak egy röpke villanás erejéig belegondoltam abba, hogy amikor azt veszem észre magamon, hogy nehéz szeretnem és a hitemmel sem büszkélkedhetem, olyankor a mennyei reménység is csak halványan pislákol bennem. Új felfedezés, de én is ezt tapasztalom: ez a három egyenes arányban áll egymással.
A gyümölcstermés kérdése pedig még bizonyosan leköt erre a hétre.


2011. január 15.

Előretekintés 2011-re

Két hét telt el ebből az évből. Ebben a két hétben érdekes módon a legtöbb Ige, ami "szembejött" velem, az értelemről vagy az értelemhez szólt.

Az év legeslegelső igeverse:
"Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata." Efézus 5:17 
A gyülekezetben az 1. hónap igeverse:
"Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!  Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." Péld. 3:5-6
Az egyik első igehirdetés alapigéje: 
"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes." Róma 12:1-2

És nem utolsó sorban Nehémiás könyvében is nagyobb szerepe van az értelemnek, mint bármi másnak: tudatos döntések és lépések sorozatáról számol be... Aktív cselekvésről, csak ahogy a fenti igeversek is mind cselekvésre szólítanak fel.

Úgy tűnik, ebben az évben erre a területre kell koncentrálnom. Azt hiszem nem véletlen. Az elmúlt évben felborult az egyensúly értelem és érzelem között. Ideje helyreállítani. Ebben az évben tudatosabban kell keresnem Isten akaratát, hogy ne hozzak meggondolatlan döntéseket, amik valójában az enyémek és nem az Övé. Nem saját logikám szerint kell gondolkoznom, hanem az Övé - az Ige szerint. Ezért sokkal nagyobb gondot kell fordítanom az Ige tanulmányozására és annak megértésére. Sokkal inkább oda kell figyelnem arra, hogy a világ ne befolyásoljon, hogy merjek árral szemben úszni. (Kicsit ijesztő belegondolni, hogy még ennél is jobban... eddig is ezt tettük. Mi jöhet még?) Sokkal inkább meg kell válogatnom a kapcsolataimat, hogy csak olyanba fektessek időt, energiát, ami közelebb visz Őhozzá.
Abban egyértelműen fejlődnöm kell, hogy felismerjem, megítéljem Isten akaratát, a neki tetsző, tökéletes dolgokat. Tehát további értelmi megújulásra van szükségem.
Izgatottan nézek 2011 elé! Mi mindenben fog megújítani Isten ebben az évben?! Már most alig várom az év végi visszapillantást. :)
De hogy engedelmeskedjek is a felszólításnak és aktív közreműködője legyek a megújulásnak, konkrét célokat tűzök ki magam elé és akciótervet készítek. Mindezt Istenre figyelve, megértve, mely területeken legsürgetőbb a megújulás. Van jó pár, amit már látok, és kettő olyan is, ahol az első lépéseket már meg is tettem:
- az Igében való elmélyedés: a Kolossé levél megtanulása. Nálam ez elmélyült tanulmányozással jár együtt. (Ha csatlakozni szeretnél, elkészült mellé a magyar nyelvű kis füzetecske, a hozzászólásokban hagyd meg az e-mail címed és elküldöm.)
- a család megerősítése, újjáépítése. Ehhez tanulmányozni kezdtem Nehémiás könyvét. Hihetetlen felfedezéseket teszek közben és hatalmas megerősítést kapok. Törekszem a gyakorlatba is ültetni.
(Ezt a tanulmányt megpróbálom szavakba is önteni és megosztani másokkal is. Itt iratkozz fel, ha szeretnéd Te is követni.)

Neked mi az irány 2011-ben? Van vezérigéd?

2011. január 10.

Támadás idején...

 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,  tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.
 Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.
Jakab 1:2-8

Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. 
Sőt amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. 
1.Pét. 4:12-13


Az első két hét : Kolossé 1:1-4

Január 2-9
1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér, 
2 a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól.

- Pál Isten akaratából az, aki. Nem maga választotta, ezt tudjuk az Apcsel. 9:1-22-ből is.
- "Krisztusban megszentelt hívő testvérek" - Krisztusban lenni azt jelenti: megszenteltnek lenni. Megszenteltnek lenni olyan, mint Krisztusnak lenni. Vi. olyanná kell válnom, mint Krisztus? Nem. Olyan vagyok, mint Krisztus. Akkor is, ha ezt jól titkolom. Nem azt mondja, hogy a "megszentelődésre vágyó" vagy "megszentelődésért küzdő" hívő testvéreknek, hanem azt mondja: "a már megszentelt hívő testvéreknek". Krisztusban lenni = megszenteltnek lenni.
- mit kíván a megszentelt hívő testvéreknek? Kegyelmet és békességet. Nyilván nem azért, mert túl sok van már nekik ezekből megszentelt hívő emberként, hanem mert ezekre megszentelt hívő hívő emberként is nagy szükségük van. Vagy csak úgy van igazán?! Megszentelt hívő emberként sincs bennünk magunktól sem kegyelem, sem békesség, csakis akkor, ha Isten betölt bennünket vele. Ha hagyjuk, hogy betöltsön vele. Pál olyat kíván a gyülekezetnek - és nekünk is -, amiből sosem elég.
- Isten a mi Atyánk...

Január 9-16
3 Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk,
4 mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek.

- Isten nem csak a mi Atyánk (2.v.) hanem a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja is. (Róma 8:17)
- Pál rendszeresen imádkozik a kolossébeli gyülekezetért. Minden ilyen alkalommal hálát ad értük Istennek. 
- a gyülekezetet miről ismeri Pál? A hitéről és a szeretetéről. A kolossébelieknek akkora hite volt és olyan szeretet élt bennük egymás és mások felé, amiről az emberek érdemesnek tartották beszélni, és ami így Pál fülébe is eljutott. 
Mit beszélnek az emberek a mi gyülekezetünkről? Miről ismerik a mi gyülekezetünket?.... Mit beszélnek az emberek rólam, mint hívő emberről? Miről ismernek az embernek? A hitemről és a szeretetemről? ...
Azt szeretném, ha így lenne...

2011. január 7.

Tanuljuk meg együtt a Kolossé levelet!

Ann Voskamp, a "A Holy Experience" című blog és még sok más online és nyomtatott írás szerzője, közös igevers memorizálásra hívja olvasóit
A terv az, hogy ebben az évben hetente 2 igeverset memorizáljunk a Kolossébeliekhez írt levélből.  Így év végére fejünkben lesz a teljes Kolossé levél. Lehet hogy elsőre kicsit hosszadalmasnak tűnik ez a tanulási módszer, de belegondolva, reális vállalásnak tűnik. Elfoglalt anyaként ennél nagyobb falatok valószínűleg, ahogy már eddig is sokszor, megint kifognának rajtam. De hetente két vers úgy, ha naponta 10 percet olvasgatom, forgatom, elemezgetem, bizonyosan meg is ragad. A beprogramozott ismétlésekkel pedig tényleg beül a hosszútávú memóriámba is.Remélhetőleg. :)
Ann készített egy nyomtatható kis kalendáriumot is, aminek segítségével nyomon követhető, hol is tartunk. Én meg szeretném szerkeszteni magamnak a magyar verziót, és alig várom, hogy újra nyomtatni tudjak és ez a kis füzetecske is segítségemre legyen. Pár nap lemaradásom van, de igyekszem hamar behozni. :)

Akinek van kedve, csatlakozzon! Tanuljuk együtt és bátorítsuk egymást! A füzetecskét is szívesen közkinccsé teszem, amint elkészül...

2011. január 2.

Évindító gondolatok

Muszáj idetennem Bob Gass évindító gondolatait, amelyek korábbi részeit is idetettem már.

A harmadik részben József története így vizsgálva számomra ... hát hogy úgy mondjam velőtrázó... nagyon erőteljes üzenetet hordoz! Szükségem lesz még rá év közben, hogy újra és újra elolvassam. (Kiemelések tőlem.)

Milyen látást kaptál az új évre? (3)


„Mert ez a kijelentés… biztosan bekövetkezik” (Habakuk 2:3)

Mielőtt álmod megvalósulna, próbára leszel téve. Hasonló dolgokkal fogsz szembenézni, mint József:

1) A hit próbája. Meg kellett őriznie hitét egy ellenséges környezetben, és hinnie kellett az álomban, amiben senki más nem hitt. Senki sem támogatta álma megvalósításában, senki sem lelkesítette, egyedül kellett megállnia.

2) A türelem próbája. József álma nem valósult meg gyorsan. A fiúnak, akiben az álom megfogant, férfivá kellett érnie, mielőtt álma beteljesült. Minden csalódást okozó napon ragaszkodnia kellett álmához, különben annak elvesztését kockáztatta volna. A türelem nem csupán reménykedés, hogy a dolgok majd csak kialakulnak; a türelem kitartás és hit abban, amit Isten megígért. „Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret” (Zsidók 10:36).

3) Az erő próbája. Egy ideig a körülmények miatt úgy tűnt, hogy József kritikusainak igaza van. Hiszen végtére is gödörben volt, megfélemlítve, egyedül, idegen földön, család és barátok nélkül, börtönben, igazságtalanul vádolva. Erősnek kellett maradnia, megőrizve meggyőződését, hogy álma valóban Istentől való.

4) Az összpontosítás próbája. Annyi érzelmi terhet kellett cipelnie, ami egy tehervonatot is kisiklatott volna: testvérei neheztelését, elhagyatottságot, hamis vádakat és mindenféle veszteséget. Állandóan figyelnie kellett arra, hogy mire összpontosít. Ha a problémákra és akadályokra koncentrál, az csalódottsághoz vezetett volna. Az szerezte meg számára a szabadulást, hogy kitartóan az álmára összpontosított.

5) A készenlét próbája. Amikor Isten végül megnyitotta az ajtókat, Józsefnek készen kellett állnia a cselekvésre! A csüggedés és a negatív gondolatok vakká tették volna a lehetőségre. Ezért tartotta ébren lelkét, és csiszolgatta folyamatosan tehetségét, megragadva minden alkalmat arra, hogy használja ajándékait, figyelve, hogyan valósítja meg Isten az álmát. 

Huh! Hát van egy néhány pont, amiben újra és újra elbukom. Az első kettő még hagyján. De az erő és az összpontosítás már jóval nehezebb. Hajlamos vagyok a rossz dolgokra összpontosítani és így erős sem tudok lenni. Az utolsó pont, a készenlét próbája pedig azt hiszem csak akkor kiállható, ha az első négyben már megálltunk. Amíg az álom helyett a körülményekre összpontosítok az erő próbáját sem állom ki és amíg azt nem állom ki, a készenlét próbájában is biztos a bukás, hiszen csüggednék, ami vakká tenne...
Ami azonban borzasztóan gyomorszájon vágott, a legutolsó mondat: "Ezért tartotta ébren lelkét, és csiszolgatta folyamatosan tehetségét, megragadva minden alkalmat arra, hogy használja ajándékait, figyelve, hogyan valósítja meg Isten az álmát."
Hát azt gondolom ez talán egy jó hely arra, hogy elkezdjek összpontosítani: ébren tartani a lelkem, csiszolgatni a tehetségem, minden alkalmat megragadni használni az ajándékokat - és akkor Isten végre meg tudja majd valósítani az álmaimat...-

 

Milyen látást kaptál az új évre? (4)

„Mert ez a kijelentés… biztosan bekövetkezik” (Habakuk 2:3)

Az akadályok nem rombolhatják le a jövőképedet, de a hozzáállásod igen. Tizenhat hónapi hajmeresztő odisszea után Pál apostol így ír a mocskos római börtöncellából: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Filippi 4:4). Pál tudott két dolgot, amit neked is tudnod kell:
1) Nincs vége, amíg Isten azt nem mondja, hogy vége. Nem a körülmények vagy az emberek mondják ki az utolsó szót, hanem Isten! Ő „… hitünk szerzője és beteljesítője…” (ld. Zsidók 12:2). Istennel a feladás nem alternatíva. Ha feladod az ő engedélye nélkül, az olyan, mint a katonaságnál az engedély nélküli távolmaradás. Továbbá, ha feladod a küldetésed, akkor elveszted Isten védelmét és gondoskodását.
2) Semmi sem győzhet le a beleegyezésed nélkül; márpedig te nem fogod azt megadni. Nem irányíthatod, hogy mi történik veled, de hogy mit mondasz, és mit teszel, az rajtad múlik. Neked csupán ennyivel kell törődnöd, a többire Isten ügyel. Nem tudod befolyásod alatt tartani az utadat meghatározó akadályokat, nehézségeket és zaklatásokat, de azt te döntöd el, hogy frusztrációval, kétségbeeséssel és elutasítással válaszolsz-e, vagy nem (ld. 2Korinthus 4:8-9). Nem mindig kerülheted el, hogy az élet kiüssön, de azt te döntöd el, hogy a földön maradsz-e vagy sem. Ha nem vagy hajlandó a földön maradni, azzal elveszed a lehetőséget az ellenségedtől, hogy szabotálja a sorsodat.
Van Istentől kapott álmod? Ne add fel, és „biztosan bekövetkezik”. Nincs semmilyen álmod? Kérj Istentől! Már beteljesült az álmod? Kérj Istentől újat, mielőtt elveszted az életörömöd, és nem marad semmilyen életcélod. Olyan kis dolgokról álmodsz, melyek nem kerülnek erőfeszítésbe? Kérj Istentől nagyobb álmokat, és figyeld, hogyan fog növekedni a hited! 

És még egyszer - de bizonyosan nem utoljára: KITARTÁS, ÁLLHATATOSSÁG ... úgy látszik  még mindig égető szükségem van ezekre az üzenetekre. És újra: Isten útját járni nem passzív elfoglaltság, hanem valami borzasztóan AKTÍV, együttműködésről, engedelmességről szóló történet... ezt nem szabad elfelejtenem, amikor legközelebb megint csak legszívesebben  hátradőlnék és hagynám, hogy csak úgy történjenek a dolgok... amire ijesztően naaaagy hajlamom van...
Ütős újév indítás. :)


Megjegyzések: a Mai Ige internetes oldalán mindig csak az aznapi üzenet található (ezen érdemes lenne változtatnia a szerkesztőknek, szvsz.) és újabban nem csak olvasható, de meg is hallgatható!!! Mentési lehetőséget sajnos nem találtam, de továbbküldési és megosztási lehetőséget igen. Ami azonban elég korlátozott módon, csak a kezdőoldalra irányít, ott pedig csak az aktuális tartalom érhető el. (Ezen komolyan sokszor elgondolkozom, hogy ez miért így jó, miért nem lehet archiválni és minél több anyagot minél szélesebb körben elérhetővé tenni. A tipikus magyar mentalitás lenne? A lehetséges negatív magatartásformák, elővigyázatosság határozzák meg a dolgokat? Egy missziós oldaltól ez elhibázott "üzletpolitika" lenne. Más ésszerű magyarázatot viszont egyszerűen nem találok... mert ez így nagyon ésszerűtlen... Bocs ezért a fura gondolatmenetért, de már olyan régen rágom magam ezen... Egyébként emiatt is jobban szeretem a nyomtatott példányt.)