2010. április 27.

A megbotránkozásról 1.

Máté 26:31 "Akkor így szólt hozzájuk (ti. a tanítványokhoz) Jézus: "Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai."
A hozzá legközelebb állók, a tanítványok botránkoznak meg benne.
Mit jelent megbotránkozni?
Az eredeti görög szó (skandalizō) jelentései: 1) akadályt tesz a másik útjába; (átv.) megbotránkoztat; a) bűnre csábít; b) arra ösztönöz valakit, hogy kételkedjen és eltávolodjon vkitől, akiben pedig bíznia kellene, és akit tisztelnie kellene; 2) föllök vkit; (átv.) méltatlankodásra késztet vkit a viselkedésével
A magyar értelmező szótár szerint a megbotránkozott az "aki valami erkölcstelen vagy társadalmilag elfogadhatatlan dolog miatt megdöbbent; felháborodott."
Jelen helyzetben talán a görög 1b) jelentés fejezi ki legpontosabban mire gondolt Jézus, amikor előre jelezte a tanítványok megbotránkozását.
Az Újszövetségben 30-szor fordul elő ez a görög szó, ebből 13 alkalommal Máté evangéliumában. Pontosan az alábbi helyeken: 5:29, 5:30, 11:6, 13:21, 13:57, 15:12, 17:27, 18:6, 18:8, 18:9, 24:10, 26:31, 26:33.
Tényleg megbotránkoztak a tanítványok azon az éjszakán? Júdás minden bizonnyal, hiszen elárulta Őt. De az 56b vers tanúsága szerint a többiek is.

Szembetűnő, hogy a 32. versben Jézus már arról beszél, hogy előttük megy majd Galileába. Vi. a tanítványok jól megbotránkoznak: elárulják (47-49.v.), elhagyják (40,43,56,.v.) megtagadják (69-75.v.), Jézus MÉGIS azt ígéri, hogy nem hagyja el őket, hanem előttük megy. Galileába, a megtapasztalások, a tanítások helyére.

Jó tudni, hogy a megbotránkozásokból (kételkedésekből, eltávolodásokból, kísértésekből) is ki tud hozni az Úr, nem is akárhogy: előttünk való járással.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése