2010. május 20.

Kicsoda Jézus? 2.

Melkisédek rendje szerinti főpap 5:6,10; 6:20, 7. rész - és itt hosszabban leragadtam, de nem sikerült teljesen megfejtenem. Kicsoda Melkisédek? 1.Mózes 14:17-20 ír Melkisédekről. A 17.vers Sodoma királyaként említi, a 18.v. azonban már Sálem királyaként. A Bibliában sehol nem találok magyarázatot erre az eltérésre, a magyarázatokban* sem, de az én kicsi logikám ezt úgy tudja elképzelni, hogy Sodoma pusztulása után, annak helyén jött létre Sálem. (=Jeruzsálem). Jó lenne, ha egy nálam okosabb ebben megerősítene vagy kijavítana. Komolyan izgat ez a kérdés. Ha véletlenül tényleg így van, akkor az szerintem jelentős, üzenethordozó tény. De még egy verzió van a fejemben: Sálem békességet jelent, így a hely neve Sodoma, a Sálem pedig a király jellemzése... 
Hogy egyébként mit tudunk meg Melkisédekről ezekből az igeszakaszokból:
 • Sodoma királya - egy kánaáni városállam - nincs vérségi viszonya Ábrahámmal, az ígéret birtokosával, kívülálló
 • Ábrahám elé ment, amikor az királyok leveréséből tért vissza
 • vitt neki bort és kenyeret - az úrvacsora elemei
 • a Felséges/Magasságos Isten papja volt - pogány város királyaként.
 • megáldotta Ábrahámot, az ígéret birtokosát - a nagyobb áldja meg a kisebbet 7.v. - pogány király, kívülálló, de Isten papja, ezért nagyobb Ábrahámnál
 • Ábrahám tizedet ad neki mindenből - ezáltal elismeri, hogy nagyobb nála
 • Melkisédek jelentése: igazság királya ill. "Isten az én királyom, igazság, üdvösség"
 • Sálem királya = békesség királya
 • hasonlóvá lett Isten Fiához 3.v.
 • pap marad örökké 3.v.
 • "sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs"- örökkévaló élet ereje szerint lett pap (16.v), nem vérségi rend szerint, mint Lévi fiai
Ez alapján mit jelent az, hogy Melisédek rendje szerinti főpap Jézus?
 • igazság és békesség papja 2.v.
 • elébe megy az ígéret birtokosainak
 • megáldja az ígéret birtokosait
 • tizedet szed 8.v.
 • Júda törzséhez tartozik, nem a papság, Lévi törzséhez 13-14.v - a fennálló papi renden kívül álló
 • az örökkévaló élet ereje szerint lett pappá 16.v.
 • nem öröklötte papságát, Isten esküje által lett pappá 20-21.v.
 • Isten papja örökké 21, 24.v.
 • a szövetség kezese 22.v. (a szövetség jelképe a kenyér és a bor 1.Móz.14:18) 
 Továbbá Jézus:
 • örökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez 25.v.
 • örökké él 25.v.
 • esedezik értünk 25.v.
 • szent 26.v
 • ártatlan 26.v.
 • szeplőtlen 26.v.
 • bűnösöktől elkülönített 26.v.
 • magasabbra jutott az egeknél 26.v.
 • önmagát adta áldozatul egyszer s mindenkorra a nép bűneiért 27.v.
 • Fiú 28.v.
 • örökre tökéletes 28.v.
  *A magyarázó Bibliában az utóbbi időben gyakran futottam bele olyan magyarázatokba, amik racionalizálni próbálják a nehezen emészthető dolgokat, ezzel csak feltételesen elfogadva  az Ige gyakorlati vagy épp szó szerinti értelmezését, és kétséget támaszt az Igében leírtakkal szemben. Kifejezetten káros szövegeket is találtam. Sajnos. Az ilyen nagyon is fontos kérdések viszont, mint hogyan értendő Sodoma és Sálem királyának azonossága, fel sem merül... Hiánycikk a jó magyarázó Biblia magyarul!!!!!

   Nincsenek megjegyzések:

   Megjegyzés küldése