2010. május 21.

Kicsoda Jézus? 3.

Zsidókhoz írt levél 8-10. rész

 • főpap 8:1
 • Isten trónusának jobbján ül a mennyben 8:1, örökre 10:12
 • az Úr által épített sátor és szentély szolgája 8:2, 9:11,
 • a földön pap sem lehetne 8:4
 • az Istennel kötött új szövetség közbenjárója, papja 8:6, 9:15
 • a jövendő javak főpapja 9:11
 • tulajdon vérével ment be a szentélybe, egyszer s mindenkorra 9:12
 • örök váltságot szerzett 9:12
 • örökkévaló Lélek által áldozta fel magát Istennek 9:14
 • ártatlanul áldozta fel magát 9:14
 • áldozata által megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk Istennek 9:15
 • az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért halt meg 9:15
 • halála által nyerik el az elhívottak az örökkévaló örökség ígéretét 9:15
 • a menny szentélyébe ment be Krisztus, önmaga vérét adva, hogy megjelenjen Isten színe előtt értünk 9:24
 • egyszer áldozta magát 9:26
 • áldozatával eltörölte a bűnt 9:26,28,(22)
 • másodszor is meg fog jelenni 9:28
 • bűn hordozása nélkül fog megjelenni 9:28
 • azoknak fog megjelenni, akik várják őt üdvösségükre 9:28
 • azért kapott testet, hogy áldozattá válhasson - 10:5-7 - a bakok és bikák vére helyett, amik nem képesek bűnöket eltörölni 10:4
 • testének feláldozás által megszentelt bennünket egyszer s mindenkorra 10:10
 • egyetlen áldozatot mutatott be (saját testének áldozatát) a bűnökért 10:12, 14
 • örökre Isten jobbjára ült 10:12
 • Isten jobbján várja hogy ellenségei lába alá vettessenek zsámolyul 10:13
 • örökre tökéletessé tette a megszentelteket 10:14

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése