2010. május 15.

Kicsoda Jézus?

A Zsidókhoz írt levelet olvasva átfogó képet kaphatunk arról, hogy kicsoda is Jézus.
 • Fiú 1:2, 3:6
 • örökös 1:2
 • a világ teremtésének aktív résztvevője 1:2,10
 • Isten dicsőségének kisugárzása 1:3
 • Isten képmása 1:3
 • szavával hordozza a mindenséget 1:3
 • bűneinktől megtisztít 1:3
 • Isten jobbján ül 1:3
 • feljebbvaló az angyaloknál 1:4
 • az angyalok imádják őt 1:6
 • trónusa örökké megáll 1:8
 • szereti az igazságot, gyűlöli a gonoszságot 1:8
 • öröm olajával kente fel őt Isten 1:9
 • ugyanaz marad 1:12
 • az üdvösség első hirdetője 2:3
 • rövid ideig kisebb volt az angyaloknál 2:7,9
 • dicsőség, tisztesség és méltóság a koronája 2:7,9
 • minden a lába alá vettetett, uralma alatt áll 2:8
 • mindenkiért meghalt 2:9
 • szenvedések által lett tökéletessé 2:10, 5:8-9,
 • testvéreinek nevezi a megszentelteket 2:11
 • halála által megsemmisítette az ördögöt 2:14
 • megszabadítja a halálfélelem rabjait 2:15
 • felkarolja Ábrahám leszármazottait 2:16
 • mindenben hasonlóvá lett testvéreihez 2:17
 • irgalmas és hű főpap 2:17
 • engesztelést szerez a nép bűneiért 2:17
 • maga is kísértést szenvedett  2:18, mindenben 3:15
 • segíteni tud a kísértésbe esetteken 2:18
 • apostol és főpap 3:1
 • hű az Istenhez 3:2
 • a ház építője 3:3,4
 • a háza mi vagyunk 3:6
 • hű az Ő házához 3:6
 • főpap 4:14
 • áthatolt az egeken 4:14
 • megindul erőtlenségeinken 4:15
 • bizalommal járulhatunk hozzá 4:16
 • irgalmat és kegyelmet találunk nála. 4:16
 • együttérző 5:2
 • Isten Fia 5:5
 • Isten tette főpappá 5:5
 • Melkisédek rendje szerinti főpap 5:6,10; 6:20
 • könyörgésekkel, esedezésekkel, kiáltva és könnyek közt járult Isten elé 5:7
 • istenfélelméért hallgattatott meg 5:7
 • szenvedések által tanult engedelmességet 5:8
 • üdvösség szerzője lett 5:9
 • elsőként ment be a kárpit mögé 6:19-20
 folyt köv.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése